Verm-x höns/fjäderfä pellets 750 g

729 kr

Hur mycket och hur ofta ger jag Verm-X pellets för Fjäderfä, Anka & Höns?

Strö 2,5 g per fågel och dag över den vanliga foderransonen. Kan serveras hel eller krossas.

Upprepa 3 dagar i följd varje månad. När man introducerar Verm-X, eller vid speciella tillfällen, är det fullt möjligt att ge dubbel dos. En 2,5 g-skopa finns i förpackningen. Ingen karenstid på värphöns och gödhöns.

Rådfråga alltid veterinär om du är tveksam.

Verm-X är örtbaserat och därför inte klassat som läkemedel.

Tillslut förpackningen väl och förvara den svalt och torrt. Undvik kontaminering. Fodertillsats.

Vissa omständigheter kan påverka effekten av naturliga produkter. Vi ansvarar inte för eventuellt

missbruk av denna produkt.